The Duke of Edinburgh Award เพิ่ม Esports เป็นหนึ่งในรายการรางวัล

ข่าว

The Duke of Edinburgh Award หรือ DofE เป็นโครงการในสหราชอาณาจักรที่ได้รับทุนสนับสนุนจากราชวงศ์ เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวได้พัฒนาประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ซึ่งมักจะเป็นเป็นรางวัลด้านอาสาสมัคร กิจกรรมกลางแจ้ง หรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และ Esports ก็กำลังจะเป็นหนึ่งในรางวัลรายการนี้

DofE มองว่า Esports ช่วยให้เยาวชนพัฒนาทักษะได้หลายอย่าง เช่น การคิดเชิงกลยุทธ์ การสื่อสาร ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นทีม

  • DofE ทำการสำรวจกับผู้นำธุรกิจอาวุโสกว่า 1,000 คน พบว่า 8 ใน 10 เปิดรับคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะในด้าน Esports
  • 71% ของผู้ตอบแบบสอบถาม บอกว่าพวกเขาเห็นคุณค่าในสกิลด้าน Esports
  • ผู้ที่จะได้รับรางวัล DofE จะต้องเป็นกลุ่มที่มีการจัดการและโครงสร้าง เช่น โรงเรียน สโมสร หรือวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ควบคู่ไปกับ Esports เพื่อรับรางวัล

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu