องค์การอนามัยโลกบอก 6C51 คือ “โรคติดเกม”

ข่าว

WHO หรือ องค์การอนามัยโลกประกาศเริ่มใช้บัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเทศของโรคและปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ในเวอร์ชันใหม่ ICD-11 อย่างเป็นทางการ มีการระบุเกี่ยวกับโรคและสาเหตุของการเสียชีวิตเอาไว้มากถึง 17,000 รายการ มีรหัสสำหรับสภาวะต่าง ๆ ของผู้ป่วยมากกว่า 1.6 ล้านรายการ เก็บรวบรวมมาจากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

หนึ่งในโรคที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นมี “โรคติดเกม” อยู่ด้วย โดยได้รหัส 6C51 เป็นเลขประจำโรค และยังมีรหัสย่อย 6C51.0 สำหรับเกมออนไลน์ และ 6C51.1 สำหรับเกมออฟไลน์ ได้มีการกำหนดลักษณะของการติดเกมไว้ 3 ลักษณะ คือ

  1. ไม่สามารถควบคุมการเล่นเกมได้ ทั้งระยะเวลา, ความจริงจัง ฯลฯ
  2. ให้ความสำคัญเหนือกิจกรรมประจำวัน
  3. เล่นเกมต่อเนื่องหรือเล่นมากขึ้นแม้จะมีผลเสียต่อชีวิต

แหล่งที่มา who.int

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu