มีโปรเจคเกมบน Kickstarter ที่สำเร็จตามเป้า 184 โปรเจค

ข่าว

Kickstarter เผยรายงานเกี่ยวกับสถิติโปรเจคเกมกลางปี 2021

  • ตั้งแต่มกราคมถึง 1 กรกฎาคม 2021 มีโปรเจคเกมบน Kickstarter ทั้งหมด 649 โปรเจค มากกว่าปีก่อนที่มีการเปิดโปรเจคอยู่ที่ 588 โปรเจค
  • คาดที่โปรเจคมีมากขึ้น เพราะการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปิดโปรเจคช้าลง
  • มี 184 โปรเจคเกมที่บรรลุเป้าหมายในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 มากกว่าปีก่อนที่ 168 โปรเจค
  • มีโปรเจคที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ 465 โปรเจคในปีนี้ เทียบกับปีก่อนที่ 420 โปรเจค
  • โปรเจคเกมทั้งหมดระดมทุนได้มากกว่า 13 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 1 กรกฎาคม 2021 มากกว่าปีก่อนที่ 11 ล้านดอลลาร์
  • โปรเจคเกมที่ระดมทุนประสบความสำเร็จมากที่สุด 2 โปรเจคคือ Friday Night Funkin และ Coral Island ระดมทุนได้ 2.2 ล้านดอลลาร์และ 1.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ
  • เกมกระดานมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกของปี 2021 มีโปรเจคเกมกระดานเกิดขึ้น 2,439 โปรเจค มากกว่าปีก่อนที่ 2,096 โปรเจค และมี 1,833 โปรเจคระดมทุนสำเร็จ มากกว่า 1,503 โปรเจคของเมื่อปีก่อนอยู่มาก
  • ในปี 2020 โปรเจคเกมได้รับเงินทุนรวมกันทั้งหมด 23 ล้านดอลลาร์

แหล่งที่มา gamesindustry.biz

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu