Valve ประกาศขอเลื่อนขาย Steam Deck ผลิตไม่ทัน…

ข่าว

Valve ประกาศขอเลื่อนขาย Steam Deck ออกไป 2 เดือน จากธันวาคมปีนี้ ไปเป็นเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า โดยทาง Valve ได้อธิบายถึงเหตุผลของการเลื่อน เพราะปัญหาทาง ซัพพลายเชนทำให้ขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตจนผลิตตัวเครื่องได้ไม่ทันกำหนด

ผู้ที่สั่งจองทั้งหมดจะถูกเลื่อนคิวไปยังเดือนกุมภาพันธ์ทั้งหมด โดยเรียงตามคิวเดิม และระบบจะปรับเปลี่ยนกำหนดวันที่คาดว่าจะได้รับของผู้สั่งจองใหม่ตามความเป็นจริง และจะคอยอัพเดตผู้สั่งจองอีกครั้งหากมีอะไรเปลี่ยนแปลง

แหล่งที่มา store.steampowered.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu