top-port-fm

โครงการ : E-Learning for Facility Management Safety

  • รายละเอียดเกม : สื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุภายในสถานที่ทำงาน
  • ร่วมงานกับ : บริษัท เอกชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

Platform

window

ภาพตัวอย่างเกม
lotus-fm2