eliquis-matching-game-banner

โครงการ : Eliquis Matching Game

  • รายละเอียดเกม : เกมจับคู่สำหรับออกบูธ
  • ร่วมงานกับ : บริษัท อ๊อคโทพัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรม

Platform

window
ภาพตัวอย่างเกม