topklacid

โครงการ : Klacid Fruit Hunter Game

  • รายละเอียดเกม : เกมฟันผลไม้สำหรับออกบูธ
  • ร่วมงานกับ : บริษัท อ๊อคโทพัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรม

Platform

window
ภาพตัวอย่างเกม