Previous Post
Fit in 60 days
Next Post
Zero Rabies VR

EatD

แอปพลิเคชันเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องสารอาหาร และการวางแผนการรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับเพศและวัย ในแอปพลิเคชันผู้เล่นจะได้รู้เกี่ยวกับสัดส่วนของร่างกาย ปริมาณพลังงานจากอาหารและน้ำที่เหมาะสมกับตนเองใน 1 วัน รวมทั้งได้วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อให้เหมาะสมกับตนเอง และยังได้สนุกกับการเล่นเกมเพื่อให้ได้รางวัล

ร่วมงานกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu