Previous Post
Science Kit: Light
Next Post
วัฏจักรของน้ำ

Harvest Day AR

ดิเรกกลับมาอีกครั้งกับการทำฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลารูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม ทำให้การปลูกพืชผักไม่จำเป็นต้องอยู่ในฟาร์มเสมอไป ด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ที่นำภาพเสมือนเข้าสู่โลกแห่งความจริงมาให้คุณสัมผัสการทำงานของดิเรกและพืชพันธุ์ชนิดต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด

พัฒนาโดย
บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game, Application

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu