iCanPlan

แอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสัมพันธ์/ความรุนแรงในชีวิตคู่และช่องทางการสืบค้นความช่วยเหลือ

  • ร่วมงานกับ : วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด
Menu