Previous Post
PTTEP World
Next Post
BKKHIVE

iCanPlan

แอปพลิเคชันสำหรับประเมินความสัมพันธ์/ความรุนแรงในชีวิตคู่และช่องทางการสืบค้นความช่วยเหลือ

ร่วมงานกับ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Application

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu