Previous Post
KBank Semimar
Next Post
Agrio

KBank E-Brochure

แอปพลิเคชันสำหรับจอทัชสกรีน ใช้ดูรายละเอียดโปรโมชั่นต่างๆ และมีระบบหลังบ้านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

ร่วมงานกับ
บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จำกัด

แพลตฟอร์ม
Windows

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรม

หมวดหมู่
Application, Touch screen

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu