Previous Post
Dog Whisperer
Next Post
Shelter Management

Rabies Prevention & Control

เกมป้องกันและควมคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เล่นจะต้องดูแลไม่ให้เชื้อพิษสุนัขบ้าแพร่ระบาดโดยการนำไปทำหมัน ฉีดยา และเฝ้าระวังไม่ให้สุนัขจรจัดเข้ามาทำร้ายสุนัขและคนในชุมชน

ร่วมงานกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu