Rabies VR

เกมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า โดยสวมบทบาทเป็นตัวเอกผจญภัยภายในท่อลึกลับ เพื่อกำจัดสัตว์ติดเชื้อ จัดทำโดยใช้เทคโนโลยี VR

  • ร่วมงานกับ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ลักษณะงาน : พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

WATCH THE VIDEO

Menu