Previous Post
EatD
Next Post
Science Kit: Water

Rabies VR

เกมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับพิษสุนัขบ้า โดยสวมบทบาทเป็นตัวเอกผจญภัยภายในท่อระบายน้ำลับ เพื่อกำจัดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อ เกมนี้จัดทำโดยใช้เทคโนโลยี VR

ร่วมงานกับ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แพลตฟอร์ม
Oculus

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu