Previous Post
BAAC INNOVA
Next Post
CallForExchange (Mahidol)

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ AR

แอปพลิเคชัน AR สำหรับให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับภาพกราฟิก AR ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมงานกับ
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Application

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu