Previous Post
Zero Rabies VR
Next Post
Science Kit: Light

Science Kit: Water

เกมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำ การลอยตัวของสิ่งของหนัก เบา

พัฒนาโดย
บริษัท โปรเกมมิ่ง จำกัด

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game, Application, E-Learning

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu