Previous Post
ACCS PCMC
Next Post
Dog Whisperer

SciKids Tower

เกมส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้รู้จักคิดวิเคราะห์การต่อบล็อกเพื่อรับของจากด้านบน โดยจะมีตัวช่วยให้เลือกใช้ และมีอุปสรรคต่างๆให้แก้ไข

ร่วมงานกับ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

แพลตฟอร์ม
iOS และ Android

ลักษณะงาน
พัฒนาโปรแกรมและกราฟิกทั้งหมด

หมวดหมู่
Game

งานของเราตรงใจคุณ?

ดูรายละเอียดการให้บริการของเราตอนนี้เลย

Menu