การีนาไทยจัดกิจกรรม ประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการ “ของขวัญจากพ่อ”

ประชาสัมพันธ์

บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบบอร์ดเกม โครงการ “ของขวัญจากพ่อ” ในหัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร” ชิงรางวัลเงินสดรวมมูลค่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคน Gen Y และ Z
 2. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชน ได้แสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อให้ความรู้ให้ทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมีอายุระหว่าง 15 – 30 ปี และมีสัญชาติไทย
 3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร”

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการ พัฒนาด้านการเกษตร มาเป็นแก่นของการคิดเกมให้นอกจากสนุกแล้ว ผู้เล่นยังได้ความรู้ในเรื่องการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
 • แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับ ผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่าง สนุกสนานและได้ความรู้ และมีการออกแบบที่เอื้อต่อการเผยแพร่ (Print & play)
 • มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 30 – 45 นาที
 • ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่ง ผลงานจริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลดและ สั่งพิมพ์ออกมาเป็นชิ้นงานอีก 1 ชิ้น เพื่อเอื้อให้ผู้เล่นสามารถพิมพ์เกม และนำสิ่งของรอบตัวมาประยุกต์ใช้สำหรับเล่นแทนได้

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติจำนวน 3-5 คน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ ตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 (เวลา 23:59 น.)
 3. เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายหน้าตรงที่เห็นใบหน้าชัดเจน
 4. ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 (เวลา 23:59 น.)
 5. Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบ ไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Times New Roman ขนาด 24 เท่านั้น
 6. ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก, ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น, กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป, สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถ ส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

 รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวม 200,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท

เกณฑ์ในการตัดสินโดยสังเขป

 • โครงเรื่อง และ ความคิดสร้างสรรค์
 • ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ผู้เล่นจะได้รับจากการเล่น
 • รูปแบบของเกมที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์ใช้ (Print & Play)

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ 02 – 118 – 9195 ต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • E-Mail : pr@garena.co.th

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu