[งานประกวก] ประกวดออกแบบสติกเกอร์ LINE มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ (LINE STICKER) มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล มีสื่อสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 2. เพิ่มโอกาสในการเป็นที่รู้จักของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านทางสติกเกอร์ไลน์
 3. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านสัญลักษณ์สติกเกอร์ไลน์ เพื่อให้เข้าถึงถึงกลุ่มลูกค้า นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ชุดผลงาน : 1 ชุดผลงานประกอบด้วย ชิ้นงานสติกเกอร์ไลน์ 24 ตัว (คละแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้)

กำหนดส่งผลงานประกวดสติกเกอร์ไลน์

 1. วันสุดท้ายของการรับผลงาน : วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. การส่งผลงาน
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
  • ส่งผลงานทางอีเมล ได้ที่ mahidol.contest@gmail.com
  • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
   999 ถนนพุทธมณฑล สาย4 ตำ บลศาลายา อำ เภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
   (จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลักโดย วันที่ดังกล่าวต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับผลงาน)
 3. ประกาศผลการประกวดสติกเกอร์ไลน์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ทาง
  • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th
  • www.facebook.com/mahido

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รับเงินรางวัล 20,000 บาท (ผลงานเผยแพร่ในปี 2562)
 2. รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท (ผลงานเผยแพร่ในปีถัดไป)

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลง ผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา http://contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu