[งานประกวด] ประกวดคอสเพลย์ “The Treasure Station Cosplay Contest”

ประชาสัมพันธ์

Celeb Station เชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ The Treasure Station Cosplay Contest ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ชิงเงินรางวัล

เงื่อนไขและกติกาการประกวด
 • การเข้าประกวดเป็นแบบประเภทเดี่ยวเท่านั้น
 • ไม่จำกัด เพศ อายุ เชื้อชาติและสัญชาติของผู้เข้าประกวด แต่ผู้เข้าประกวดต้องมีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
  กรณีที่ “จำเป็น” ต้องมีผู้คอยช่วยเหลือในการประกวด ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งเพื่อขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่การประกวดก่อน โดยระหว่างการประกวดผู้ปกครองหรือผู้คอยช่วยเหลือสามารถคอยช่วยเหลือระหว่างการแสดงได้
 • ตัวละครต้นแบบที่ใช้ในการแสดงของผู้เข้าประกวด ต้องเป็นตัวละครที่มีต้นแบบมาจาก เกม หนังสือการ์ตูน อนิเมชั่น หรือ ภาพยนต์ ที่มีอยู่จริง สามารถอ้างอิง
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายอย่างเหมาะสม ไม่ล่อแหลมอนาจาร ไม่ส่อเสียด เหยียดหยาม ดูถูกเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี สังคมและการเมือง และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม
 • ห้ามใช้ไฟ, พลุ, เชื้อเพลิง หรืออุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดควันไฟใด ๆ โดยเด็ดขาด
 • ห้ามการแสดงโลดโผนที่ก่อให้เกิดความเสียงในการบาดเจ็บ
 • ห้ามใช้อาวุธของมีคม
 • ผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกท่านจะต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการขัดขวางหรือรบกวน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประกวด ผู้เข้าประกวด และผู้ที่เข้ามาร่วมงานคนอื่นๆ หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการประกวดจะทำการตักเตือน ระงับเหตุ หรือเชิญออกจากบริเวณการประกวด หรือตัดสิทธิ์ผู้เข้าประกวดนั้นๆได้ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
 • ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและระเบียบต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทุกกรณี
กำหนดระยะเวลา
 • รับสมัครทางออนไลน์ – วันที่ 10 มกราคม 2562
 • รับสมัครและลงทะเบียนหน้างานวันที่ 12 มกราคม 2562
วิธีการสมัครเข้าประกวด

สามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 1. ผ่านช่องทาง online โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร ส่งมาที่
  • Email: phomark.04@gmail.com
  • www.facebook.com/Celebstation
 2. ลงทะเบียนสมัครได้ที่หน้างาน ณ จุดรับลงทะเบียน
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 1,000  บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจมหาชน  เงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลขวัญใจโซเชี่ยล เงินรางวัล  1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  หมายเหตุ

  • ตัดสินจากรูปที่โพสต์ที่มียอด Like มากที่สุดโดยต้องรูปถ่ายบรรยากาศภายในงานและให้เห็นตัวของผู้เข้าประกวด โดยต้องโพสต์ลงหน้าเพจ FB : Celeb Station และโพสต์ลงหน้าโซเชียลมีเดียตนเองพร้อมติดแฮทแท็ก #CelebstationVote และตั้งค่าเป็นสาธารณะ
  • สิ้นสุดการให้เวลากด like วันที่ 19 มกราคม 2562 เวลา 23.59 และทำการประกาศผลรางวัล วันที่ 20 มกราคม 2562 ทางหน้าเพจ FB : Celeb Station
ติดต่อสอบถาม
 • โทร : 064-038-9239
 • Line id  : @hbsuper
 • FB : Celeb Station

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu