[งานประกวด] ประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ “S-Booster 2019”

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดธุรกิจไอเดียด้านอวกาศ “S-Booster 2019” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท พร้อมโอกาสในการศึกษาดูงานบริษัทขนาดใหญ่ และ Startup ณ ประเทศญี่ปุ่น

ที่มาโครงการ

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีระบบนำทางด้วยดาวเทียมหรือ Global Navigation Satellite System (GNSS) ซึ่งจำเป็นต้องผลักดังนั้นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเติบโตของเทคโนโลยีอวกาศ จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดไอเดียทางธุรกิจนวัตกรรม เพื่อดันไอเดียสัญชาติไทย ดังไกล สู่นวัตกรรมใหม่ในระดับโลก

โครงการ S-Booster 2019

 • เมื่อข้อมูลระบุพิกัดตำแหน่งอย่าง GPS ที่มีความคลาดเคลื่อนบ่อยครั้ง จะถูกแทนที่ด้วย QZSS จากญี่ปุ่นที่มีความแม่นยำที่จะระบุไวัในระดับ 1-2 เซนติเมตร
  1. ไอเดียการประยุกต์ใช้เทคโลยี Location Based Service (Software, Hardware)เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน
  2. การต่อยอดการใช้ Platform “Tellus” ที่รวบรวมข้อมูล Big Data ด้าน QZSS ไว้ในที่เดียว (Mobile App, Web App)
  3. ไอเดียนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศในภาคธุรกิจ Space Startup Business Idea

รอบการประกวด

 • 1 มีนาคม – 19 เมษายน 62 เปิดรับสมัคร บุคคล/ นักเรียน/ กลุ่มบุคคล/ ผู้ที่สนใจ ในภูมิภาคเอเชียโดยดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอไอเดียทางเวปไซต์ s-booster.jp/2019/asia
 • 5 มีนาคม 62 : กิจกรรม Open House (แนะแนวโครงกา) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ENG 4) คณะวิศวรกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรและภาคเอกชนจากประเทศไทย-ญี่ปุ่น
 • 30 พฤษภาคม 62 : ผู้ผ่านการคัดเลือกไอเดียจำนวน 15 – 20 ทีม เข้าร่วม pitching ในงาน Startup Thailand 2019  
 • กรกฎาคม – กันยายน 62 ผู้ผ่านการคัดเลือกเหลือ 4 ทีม เป็นตัวแทนภูมิภาคเอชีย เข้ารับการส่งเสริมไอเดียทางธุรกิจ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น โดยจะสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับ ที่พัก ตลอดการเดินทาง
 • 25 พฤศจิกายน 62 : รอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศ ญี่ปุ่น ชิงรางวัลมูค่ากว่า 3 ล้านบาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 099-049-0009
 • www.facebook.com/sbooster.asia
 • ลงทะเบียน : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu