[งานประกวด] ประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ “Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA”

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ “Thailand Data Innovation Awards 2019, DIA by DGA” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลและเงินสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบ ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 2 รุ่น ยังได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทนักศึกษา
  • นิสิต นักศึกษา ที่มุ่งมั่นและพร้อมไปสู่ความสำเร็จ
  • นิสิต นักศึกษา ที่พร้อมจะเติบโตในเส้นทางผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
 2. ประเภทผู้ประกอบการ
  ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ที่พร้อมจะเติบโตในธุรกิจแบบก้าวกระโดดและรับโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ กับหน่วยงานภาครัฐ

กำหนดการ

 • 7 กรกฎาคม 2562 Idea Proposal หมดเขตรับสมัคร
 • 15 กรกฎาคม 2562 หมดเขตส่ง proposal
 • 24 กรกฎาคม 2562 ประกาศผลคัดเลือกประเภทละ 10 ทีม รวมทั้งสิ้น 20 ทีม ประกาศผลผ่านเว็บไซต์
 • 13 สิงหาคม 2562 Orientation
 • 14-16 สิงหาคม 2562 Incubation
 • 27 สิงหาคม 2562 Final Pitch

แหล่งที่มา http://contestwar.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu