[งานประกวด] ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

ประชาสัมพันธ์

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างพื้นที่ให้กับเยาวชนได้แสดงออกด้านความคิด และทักษะความสามารถที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน และการปฏิบัติงานจริง
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะงานด้านศิลปกรรมของเยาวชน สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่รักในศิลปะและคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายแบบและหลากหลายความคิด
 3. เพื่อส่งเสริมงานวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กไทยที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะต่างชาติที่เข้ามาผสมผสานในงานศิลปะไทย และเยาวชนสามารถใช้เป็นทักษะในการประกอบอาชีพได้
 4. เพื่อส่งเสริมเพลงประจาจังหวัด และแนะนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดนนทบุรี และให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการถ่ายภาพ
 5. เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอาชีพในสายงานของภาควิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกเรียนแล้วสามารถประกอบอาชีพด้านใดบ้างและมีรูปแบบการทางานเป็นเช่นไร แก่ผู้ที่สนใจในสาขางานของด้านศิลปกรรม

คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด

 1. ประเภท ภาพถ่าย (ประเภทเดี่ยว ม.ต้น)
 2. ประเภท การวาดภาพโปสเตอร์ (ประเภทเดี่ยว ม.ต้น)
 3. ประเภท การ์ตูน Digital Painting (ประเภทเดี่ยว ม.ต้น)

ก้าหนดการ

 • ปิดรับผลงาน /สมัครเข้าแข่งขัน : 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลาเที่ยงคืน
 • เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 11-15 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดโหวต 15.00 น.)
 • การแข่งขันทักษะการวาดภาพโปสเตอร์ และการวาดภาพการ์ตูน Digital Painting แข่งขันในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-9675050
 • เว็บไซต์วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ www.pongsawadi.ac.th
 • เพจ Facebook สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก th-th.facebook.com/PSCNEW
 • ติดต่อประสานงาน 063-4215645 (อ.ชัช)

เข้ากลุ่ม Line :

รายละเอียด

แหล่งที่มา contestwar.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu