[งานประกวด] ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 “KMUTNB Innovation Awards 2019”

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือประจำปี 2562 “KMUTNB Innovation Awards 2019” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา : นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนักศึกษาอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. หรือเทียบเท่าทั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทั่วประเทศ
 • ประเภทบุคคล มจพ. : คณาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ประเภทบุคคลทั่วไป : “บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐและเอกชน” ที่มีสิทธิตามกฎหมายในการเป็นเจ้าของผลงานนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยจะต้องแสดงหลักฐานแสดงการเป็นเจ้าของสิทธิซึ่งมีชื่อปรากฎชัดเจน

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครผลงาน (รับสมัครออนไลน์) 1 ธันวาคม 2561 – 15 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : Grand Prize จำนวน 1 รางวัล  (โดยการพิจารณาคัดเลือกจากผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากทั้ง 3 ประเภท)
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทบุคคล มจพ.
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 40,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบยุโรป) จำนวน 2 ที่นั่ง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 30,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ (แถบเอเชีย) จำนวน 2 ที่นั่ง
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับ โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล จะได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1548, 1506
 • email : info@stri.kmutnb.ac.th
 • www.facebook.com/KMUTNBINNO
 • สมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu