[งานประกวด] ประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 !!

ประชาสัมพันธ์

       “Digital Thailand Big Bang 2018 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยสู่ยุค 4.0 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร”

รุ่นการประกวด

 1. รุ่นอาชีวะศึกษา : จัดแสดงผลงานในวันที่ 19 กันยายน 2561
 2. รุ่นบุคคลทั่วไป : จัดแสดงผลงานในวันที่ 20 กันยายน 2561
 3. รุ่นอุดมศึกษา : จัดแสดงผลงานในวันที่ 21 กันยายน 2561
 4. รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี : จัดแสดงผลงานในวันที่ 22 กันยายน 2561
 5. รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี : จัดแสดงผลงานในวันที่ 23 กันยายน 2561

กำหนดเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2561
 • งาน Digital Thailand Big Bang 2018 จัดในวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ IMPACT Challenger เมืองทองธานี

รางวัลการประกวด

 • ทีมชนะเลิศรางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน 5,000 บาท
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน 3,000 บาท
 • ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล จํานวน 2,000 บาท
 • ทุกทีมที่ได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/digitalthailandbigbang
 • ลงทะเบียน : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu