[งานประกวด] ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต “PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST”

ประชาสัมพันธ์

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต “PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมาสคอตขวัญใจประชาชน รับรางวัลตั๋วเครื่องบินไปกลับ ภูเก็ต-กรุงเทพ พร้อมที่พักในจังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน และเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

​คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ถือสัญชาติไทย
  2. ไม่จํากัดระดับการศึกษา อายุ เพศ

กำหนดระยะเวลา

  • ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ : 22 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2562 (ก่อนเวลา 16.00 น.)

รางวัลการประกวด​

  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 100,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต 
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 20,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 10,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรางวัลขวัญใจมวลชน จํานวน 1 รางวัล จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพพร้อมที่พักในจังหวัดภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พร้อมเกียรติบัตรจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

ติดต่อสอบถาม ลงทะเบียน

  • Email : sun@z-rise.net, event@z-rise.net, info@phukettourist.com
  • Tel : +6676 626 119
  • www.z-rise.net/phuketmascot
  • ลงทะเบียน : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu