[งานประกวด] ประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 3

ประชาสัมพันธ์

Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ “ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad” ปีที่ 3 หัวข้อ “ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 270,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เราตั้งใจเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม
 2. เราอยากสร้างเวทีสำหรับแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ให้กับทุกคนที่สนใจ
 3. เราคาดหวังให้บอร์ดเกมพัฒนาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงเด็กรุ่นใหม่ได้ดีขึ้น

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “ร่วมพัฒนา รักษ์ป่าอย่างยั่งยืน”

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ “ทฤษฏีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้” มาเป็นแก่นของเกม โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวมของทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ฯ ดังนี้
  • อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างจิตสำนึกให้กับบุคคลทั่วไป
 2. แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
 3. ระยะเวลาการเล่น 15 – 30 นาที

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ทีมที่เข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้
 4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิก 10 ทีมสุดท้ายในการประกวดบอร์ดเกมโครงการของขวัญจากพ่อ ปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นไปแล้ว

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 3-5 คน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)
 3. เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 23:59 น.)
 5. Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Cordia New ขนาด 24 เท่านั้น
 6. ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวม 270,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 120,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (6 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-118-9195
 • giftsfromdad@seagroup.com

สมัครแข่งขัน : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu