[งานประกวด] ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประชาสัมพันธ์

       “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ”

ข้อกำหนด

 • รูปภาพ : จำนวน 5 ภาพ
 • ฟอร์แมตภาพ: PNG
 • ความละเอียด 72 dpi ขึ้นไป
 • โหมดสี RGB
 • ขนาด: กว้าง 320 px × สูง 270 px
 • พื้นหลังของภาพโปร่งใส
 • ระบุชื่อของสติกเกอร์ TH/EN
 • ลักษณะหรือจุดเด่น TH/EN

การสมัคร

 • เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งใบสมัครได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ และส่งไฟล์ผลงานในรูปแบบ PDF พร้อมใบสมัคร กลับมาทาง Email: pr@sut.ac.th
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 10,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รองชนะเลิศ 5,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย 3,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ

หมายเหตุ

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งต้องยินยอมโอนลิขสิทธิ์งานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลแก่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
 • ภายหลังการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศยังจะได้รับค่าจ้างในการวาดสติกเกอร์เพิ่มเติมให้ครบจำนวนการใช้งานตามดุลพินิจของคณะกรรมการจัดการประกวด (แต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • โทร. 0 4422 4082-5, 0 4422 4858, 0 4422 4892-4
 • Email: pr@sut.ac.th, @SUTLine

สมัครเข้าแข่งขัน

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu