[งานประกวด] ประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร”

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ Digital Poster Design Competition 2018 หัวข้อ “พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อรำลึกถึงเส้นทางพระมหากรุณาธิคุณในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมและพระราชกรณียกิจต่างๆของพระมหากษัตริยไทยในราชวงศ์จักรี
 • เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา ที่มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านการออกแบบโดยการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
 • เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและสถาบันการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ที่มีอายุระหว่าง 16 -21 ปี ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

โปรแกรมการแข่งขัน

 • Adobe Photoshop
 • Adobe Illustrator

รูปแบบการแข่งขัน

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ

 • รอบคัดเลือก : คณะกรรมการคัดเลือกผลงานจำนวน 50 ผลงาน จากผลงานทั้งหมดที่อัพโหลดเข้ามาในระบบ เพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
 • รอบชิงชนะเลิศ : ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 คน จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2562 ทั้งนี้ โครงการฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2 วัน 1 คืน ให้แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง 50 ท่าน

ระยะเวลารับสมัคร

 • วันนี้ – 2 มกราคม 2562 ผ่านเว็บไซต์ : www.arit.co.th/poster-design (สงวนสิทธิ์ให้ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นงาน เท่านั้น)

รางวัลการแข่งขัน     

 • รางวัลชนะเลิศ : โล่ห์รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษา 3,000 บาท (จำนวน 7 รางวัล)
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน     
  • ประกาศนียบัตรดิจิทัล : สำหรับผู้ส่งผลงานทุกท่าน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
  • ประกาศนียบัตร : สำหรับผู้ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe จำนวน 50 ท่าน
  • สำหรับผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิสจะได้ รับสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรมขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ Adobe Certified Associate (ACA) Certificate (มูลค่า 1,600 บาท)

ติดต่อสอบถาม

 • คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ
  • โทร. 02-682-6350 ต่อ 511
  • e-mail : rattanapornt@ar.co.th
 • คุณนลินธร วิมลประดิษฐ์
  • โทร. 02-682-6350 ต่อ 512
  • e-mail : nalinthornw@ar.co.th

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu