[งานประกวด] ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่น่าสนใจ ง่ายต่อการจดจำ เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป
  • และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบมีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานและใบสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561 ทาง E-mail: ipop.psusp@gmail.com
  • ประชุมตัดสินผลการประกวด 4 มกราคม 2562
  • ประกาศผลการตัดสิน 7 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 2,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

  • คุณเสาวรส วันปู โทร. 074 28 9338
  • e-mail: sawrarod49@gmail.com

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu