[งานประกวด] ประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4 !!

ประชาสัมพันธ์

       “LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4 หัวข้อ ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา! : Chic and Cool Daily Life ชิงทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ 5 วัน 3 คืน”

วิธีการเข้าร่วมการแข่งขัน

 1. ออกแบบสติกเกอร์อันแฝงไว้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงการบอกรักในแบบต่าง ๆ ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา!” จำนวน 3 แบบ (โดยอาจเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว) พร้อมคำบรรยายถึงแนวคิดของผลงาน
 2. ส่งผลงานตามรูปแบบที่กำหนด ดังนี้
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์ภาพนิ่ง
   • รูปแบบไฟล์ (Format): PNG
   • ขนาด: กว้าง 370 พิกเซล × สูง 320 พิกเซล
  • รูปแบบที่กำหนดสำหรับสติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation)
   • รูปแบบไฟล์ (Format): APNG
   • ขนาด: กว้าง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม ด้านใดด้านหนึ่งต้องมีขนาดอย่างน้อย 270 พิกเซล
   • ระยะเวลาเคลื่อนไหว: (1-4 วินาที) ไม่เกิน 4 วินาทีต่อสติกเกอร์ 1 ตัว
   • ขนาดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 300 KB หลังเปลี่ยนเป็น APNG

หมายเหตุ ผู้เข้าแข่งขันมีโอกาสส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท โดยในกรณีที่ผลงานได้รับคัดเลือกทั้ง 2 ประเภท ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียว

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2561 และหมดเขตส่งผลงานวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7)
 • LINE จะประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) ผ่านทาง LINE STICKERS OA

ของรางวัล

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทริปไปเยี่ยมชมออฟฟิศแห่งใหม่ของ LINE ณ ประเทศญี่ปุ่น และสถานที่ที่น่าสนใจอื่นๆ โดยแบ่งจำนวนรางวัลตามรูปแบบผลงาน ดังนี้

 1. สติกเกอร์ภาพนิ่ง จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)
 2. สติกเกอร์เคลื่อนไหว (animation) จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 1 ท่าน)

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบภาษีที่เกี่ยวข้อง และ LINE มีสิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • ของรางวัลตามที่ระบุข้างต้นนี้เป็นของรางวัลเพียงสิ่งเดียวที่ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับ โดยระหว่าง LINE กับ ผู้ชนะการแข่งขันโครงการนี้ ไม่มีข้อตกลงใดๆ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันมีมูลค่าเป็นเงินใดๆ อีก

การตัดสินผลงาน

คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยพิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ความสามารถทางศิลปะและเทคนิคของผลงาน
 2. ความคิดสร้างสรรค์และความมีเอกลักษณ์
 3. การที่สามารถนำสติกเกอร์ไปใช้ได้จริงในบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่สามารถโต้แย้งได้

สมัครและจัดส่ผลงาน : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu