[งานประกวด] ประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง”

ประชาสัมพันธ์

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ SMEs หรือ Startup ที่สามารถทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง
 2. เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปิดช่องทางการพบกันระหว่างผู้ประกอบการรายใหม่ กับ Venture Capital (VC)
 3. ส่งเสริมความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการรายใหม่
 4. ผู้ประกอบการรายใหม่ ได้เงินทุนประเดิมในการทำธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527
 2. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวด ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Web site, E-mail, facebook,ไปรษณีย์ (วันที่ประทับตรานำส่ง) ภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
 2. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 100 สุดยอดธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562
 3. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 100 สุดยอดธุรกิจ วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2562
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถส่งผลงานที่ปรับแก้ไข (หลังการอบรม) ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 5. ประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรมต้นแบบ สุดยอดแนวคิดนวัตกรรม และผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงานสุดยอดธุรกิจ ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
 6. อบรมผู้ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงานสุดยอดธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2562
 7. คัดเลือกและประกาศผลงานเข้ารอบสุดท้าย 10 ผลงานสุดยอดธุรกิจทำจริง ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
 8. รอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล ในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
 9. ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้เข้าร่วมโปรแกรม Outing Startup เพิ่มประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      

ติดต่อสอบถาม

 • โทร.092-247-0426-8
 • admin@gsb100tomillion.com
 • www.facebook.com/gsb100tomillion

แหล่งที่มา http://contestwar.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu