[งานประกวด] มาออกแบบ Logo กับงาน Digital Radio Thailand Logo Design Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สําหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้ร่วมประกวด

  • นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

รางวัล

  • ชนะเลิศ : 30,000 บาท 1 รางวัล
  • ชมเชย : 5,000 บาท 2 รางวัล

เงื่อนไขการประกวด

  1. โลโก้ต้องออกแบบ 2 ภาษา โดยต้องมีคำว่า Digital Radio Thailand เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้ภาษาอังกฤษ และคำว่า วิทยุดิจิตอลสำหรับโลโก้ภาษาไทย
  2. จะต้องแสดงถึงความหมาย คุณสมบัติ หรือประโยชน์ของวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล Digital Radio และสื่อให้เห็นถึงความทันสมัย และความเป็นสากล
  3. ส่งผลงานเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับเป็นไฟล์มาตรฐานของโปรแกรม และไฟล์ภาพ JPEG ส่งมาทาง E-Mail : digitalradioth@gmail.com

กำหนดการ

  • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2562 
  • ประกาศผล 24 เมษายน 2562

ติดตามข้อมูล เงื่อนไขการส่งผลงาน หลักเกณฑ์พิจารณาผลงาน เเละข้อมูลอื่นๆ ได้ที่

แหล่งที่มา Digital Radio Trial Thailand

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu