[งานประกวด] รับสมัครผลงานเข้าร่วมการประกวด ทตโตริอาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูนนานาชาติครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์

ผลงานที่รับสมัคร

 1. การประกวดมี ด้วยกัน 3 ประเภท ในหัวข้อ ที่มีชื่อว่า (หน้าต่าง)
  • Manga (การ์ตูน) แบบ 1 ช่อง (1 หน้ากระดาษ)
  • Manga (การ์ตูน) แบบ 4 ช่อง (ไม่ต่ำกว่า 1 – 8 หน้ากระดาษ)
  • เนื้อเรื่องการ์ตูน ไม่ต่ำกว่า 4 – 24 หน้ากระดาษ
  • (สามารถส่งได้หลายประเภท สามารถส่งเป็นกลุ่มได้)
 2. การส่งผลงานต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือ(ส่งเข้าประกวดมาก่อน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

 1. ได้ทั้งมืออาชีพ และมือสมัครเล่น
 2. ไม่จำกัดอายุ และสัญชาติ

ช่วงเปิดรับสมัคร

 • ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2019 (ภายในเวลาที่กำหนด)

ขนาดที่ต้องการ

 1. เกณฑ์ทั่วไป
  • ขนาดผลงานต้องมีขนาด B4 (257mmX364mm)
  • เขียนชื่อหัวข้อผลงานเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาหลักของตนเอง
  • สามารถส่งผลงานเป็นแบบสี หรือแบบขาวดำ (สามารถผสมได้ทั้งสีและขาวดำ)
  • ใส่ตัวเลขหน้าที่ท้ายกระดาษแต่ละแผ่น
 2. สำหรับงานเขียนด้วยมือ
  1. กระดาษใช้ได้หน้าเดียว (งานเขียนสองหน้าจะไม่มีการพิจารณา)
  2. เขียนชื่อผลงานให้อ่านง่ายและชัดเจน
 3. สำหรับงานแบบดิจิทัล
  • รูปแบบไฟล์ ต้องไฟล์เป็น jpg หรือ png เท่านั้น
  • สำหรับผลงานแบบ ขาว – ดำ จะต้องมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 600 dpi
  • สำหรับงานสี จะต้องมีค่าความละเอียดอย่างน้อย 350 dpi

วิธีส่งผลงาน

 1. สำหรับการส่งต้นฉบับ
  • สำหรับผลงานที่เป็นกระดาษให้ส่งเป็นสำเนาในขนาดเท่ากับต้นฉบับ เนื้อความที่เขียนต้องให้อ่านง่ายและชัดเจน กรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่ง
  • สำหรับการส่งแบบ Data มาให้แนบ CD-R หรือ DVD-R
  • (แบบฟอร์มใบรับสมัคร) ให้ส่งมา 1 ชิ้น ต่อ 1 ผลงาน
  • ผลงานที่ส่งมาจะไม่ส่งกลับคืนให้ผู้สมัคร
  • กรุณานำส่ง :
   • Manga Kingdom Tottori International Comic Art Contest Office
   • Work Submission Section (Imai Printing Co, Ltd) 
   • 8 Tomimasu-cho, Yonago City, Tottori Prefecture, 683-0103, Japan
 2. กรณีที่ส่งข้อมูล (Data) ทางเว็บไซต์
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนและอับโหลดการส่งผลงานมี 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
  • ขั้นตอนที่ 1
   • ส่งใบสมัครทาง e-mail
   • ส่ง e-mail มาที่ info@mango_kingdom.jp
    • เขียนหัวเรื่อง การประกวด (Manga) การ์ตูนที่ส่งเข้าประกวด
    • เนื้อหาในอีเมล ระบุช่องที่ส่งเข้าประกวดหรือ ชื่อเรื่องที่ส่งเข้าประกวด เขียนชื่อผู้เข้าประกวด สัญชาติ ที่อยู่ วัเดือนปีเกิด เพศ อาชีพ (ชื่อสถานศึกษา ปีการศึกษา) นามปากกาและเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้มาใน e-mail ด้วย
   • ท่านจะได้รับการตอบกลับหลังจากการส่งผลงานเข้าประกวดภายใน 1สัปดาห์พร้อมกับรหัสผ่าน
    • ขั้นตอนการดำเนินการจะพิจารณาหลังจากได้รับการสมัครเรียบร้อย
    • การส่งใบสมัครกรุณาส่งทางอีเมลภายในวันที่ 31 สิงหาคม
  • ขั้นตอนที่2 อัพโหลดและส่งข้อมูล
   • ท่านสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ลิงค์และรหัสผ่านที่ท่านได้รับอีเมลจากการแข่งขัน
   • อับโหลดข้อมูลผลงานของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ และได้กำหนดการส่งรูปแบบข้อมูลดังนี้ รูปแบบไฟล์
    • ข้อมูลผลงาน : jpg หรือ png (แนบไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
    • แบบฟอร์มใบสมัคร : doc หรือ pdf ( แนบไฟล์ ไม่เกิน 5 MB)
    • สามารถอับโหลดข้อมูลผลงานและข้อมูลแบบฟอร์มการสมัครในรูปแบบ ZIPได้ในไฟล์เดียวกัน
    • สามารถอับโหลดข้อมูลได้สูงสุด 100 MB

หมายเหตุและเงื่อนไข

 1. ผู้ชนะจะได้รับการติดต่อขอต้นฉบับจริงของผลงาน (รูปแบบ psd หรือ eps สำหรับงานดิจิทัล)
 2. หรือรูปแบบที่แก้ไขของข้อความอาจจะได้รับการร้องขอในภายหลัง การส่งผลงานเข้าประกวดนี้ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หากพบว่าการส่งที่ชนะได้ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานจะถูกตัดสิทธ์และรางวัลจะถูกเพิกถอนทันที
 3. ในกรณีที่พบว่างานที่ส่งมานั้นละเมิดต่อลิขสิทธิ์หรือลิขสิทธิ์ภาพของบุคคลที่สามโดยการลอกเลียนแบบผิดกฎหมายหรือเหตุผลอื่นใดศิลปินจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 4. ผู้จัดประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นผ่านทางไปรษณีย์
 5. ลิขสิทธิ์ของงานที่ส่งมายังคงเป็นทรัพย์สินของศิลปิน อย่างไรก็ตามศิลปินควรอนุญาตให้ผู้จัดประกวดวางส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของสิ่งพิมพ์หรือวัสดุประชาสัมพันธ์ที่จัดทำขึ้นโดยการประกวด (รวมทั้งสิ่งพิมพ์ภายนอก) แสดงผลงานชิ้นส่วนหรือทั้งหมดที่จัดในการประกวดด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันสื่อออนไลน์และการจัดนิทรรศการอื่นๆที่จะได้รับการยอมรับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 6. ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้ที่นี้จะใช้สำหรับการประกวดและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากนี้

การคัดเลือก

 • คณะกรรมการคัดเลือก นักเขียนการ์ตูน นักวิจัย องค์กรวิจัย Manga (เป็นคณะกรรมการตัดสินผู้ชนะการประกวดทตโตริ อาณาจักรเจ้าแห่งการ์ตูน)

รางวัล

 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ที่ผ่านการตัดสินผลงานที่(ยอดเยี่ยมที่สุด) แลผลงานที่ดีและอื่นๆตามลำดับซึ่งประกอบด้วย
  1. รางวัล Grand Prize จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 500,000 เยน จำนวน 1 รางวัล
  2. รางวัล Merit Award จะได้รับประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 100,000 เยน จำนวน 2 รางวัล
  3. รางวัล Selection Committee Award จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 50,000 เยน จำนวน 3 รางวัล
  4. รางวัล U-15 Youth Manga Prize (สำหรับนักวาดที่มีอายุต่ำกว่า15ปี) จะได้รับระกาศนียบัตร และเงินรางวัล 30,000 เยน จำนวน 3 รางวัล

ประกาศรายชื่อชนะการประกวด

 • ช่วงเดือน ธันวาคม 2019

พิธีมอบรางวัล

 • พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2020 ที่จังหวัดทตโตริ
 • ผู้ชนะการประกวดทั้งหมดจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล

ผู้จัดประกวด

 • จังหวัดทตโตริ

ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา pref.tottori.lg.jp

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu