[งานประกวด] ออกแบบบอร์ดเกมโครงการ ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad ปีที่ 2 หัวข้อจัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ !!

ประชาสัมพันธ์

       “Sea (ประเทศไทย) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบอร์ดเกมโครงการ  ของขวัญจากพ่อ : Gifts from dad  ปีที่ 2 หัวข้อ จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 230,000 บาท”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งปลูกฝังแนวพระราชดำริ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป
 2. เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้แสดงความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการทำงานเป็นทีม
 3. เพื่อพัฒนารูปแบบสื่อในการให้ความรู้ให้มีความทันสมัย และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ง่ายยิ่งขึ้น

โจทย์การแข่งขัน

การประกวดออกแบบบอร์ดเกมภายใต้หัวข้อ “จัดการน้ำเพื่อชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์”

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องนำองค์ความรู้จากแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ในด้านการจัดการน้ำเสียและการจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปี มาเป็นแก่นของการคิดเกม โดยผู้เล่นเกมนอกจากจะได้รับความสนุกแล้ว ยังได้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริอีกด้วย
 • แนวเกมในการประกวดครั้งนี้เป็นเกมแนวครอบครัวที่ออกแบบสำหรับผู้เล่นที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นร่วมกันได้อย่างสนุกสนานและได้ความรู้
 • มีระยะเวลาในการเล่นประมาณ 15 – 30 นาที
 • ทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายจะต้องส่งผลงานที่พร้อมเล่นเกมได้จริง 1 ชิิ้น พร้อมผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลสำหรับดาวน์โหลด และส่งวีดีโอสาธิตการเล่นเกม ความยาวไม่เกิน 15 นาที

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. การประกวดจะเป็นในรูปแบบทีม ทีมละ 3-5 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนจะต้องมีสัญชาติไทย
 3. ทีมที่เข้ารอบต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินขึ้นตลอดโครงการได้
 4. ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นสมาชิกของ 4 ทีมสุดท้ายที่ได้รับรางวัลในการประกวดบอร์ดเกมโครงการของขวัญจากพ่อ ปีที่ 1 ในหัวข้อ “เรียน เล่น รู้ คู่การเกษตร” ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นไปแล้ว

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการสมัคร

 1. รวมทีมผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด จำนวน 3-5 คน
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมแนบไฟล์เอกสารของสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.)
 3. เอกสารประกอบการสมัครได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 4. ส่งแนวคิด หรือ Idea plan ของเกมที่ต้องการส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 23:59 น.)
 5. Idea plan จะต้องอยู่ในรูปแบบไฟล์ presentation สกุล .pdf ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 5 MB ความยาวไม่เกิน 5 สไลด์ ใช้ Font แบบ Times New Roman ขนาด 24 เท่านั้น
 6. ใน Idea plan ต้องประกอบไปด้วย โครงเรื่องหลัก ระยะเวลาและจำนวนผู้เล่น กติกาและรูปแบบการดำเนินเกมโดยสังเขป สิ่งที่ผู้เล่นจะได้เรียนรู้จากเกม และวิธีการจบเกม
 7. จำกัดสิทธิ์ผู้สมัคร 1 คน สามารถเข้าร่วมได้เพียง 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งแนวคิดได้เพียง 1 แนวคิดเท่านั้น

รางวัลการประกวด

เงินรางวัลรวม 230,000 บาท

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (6 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02–118–9195 ต่อ 1234
 • giftsfromdad@seagroup.com
 • รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

, , , , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu