สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบในอิริยาบถต่างๆ ของสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 2 ภาพ คือ นักศึกษาหญิง 1 ภาพ นักศึกษาชาย 1 ภาพ ต้องนำ logo สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ใส่ลงไปในตัว MASCOT
 3. ส่งผลงานที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ ai, esp ขนาด 1 หน้า A4 มี 2 ภาพ (ผู้หญิง ผู้ชาย) อยู่ใน A4 ทั้งหมด
 4. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร 2 ทางคือ
  • ทาง Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ผ่านกล่องข้อความ
  • ทาง E-mail : thaiforcom56@gmail.com
 5. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และนำผลงานทั้งหมดขึ้น Facebook.com/สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : rmu เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน
 6. การตัดสินจะนำคะแนนโหวดมารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 70% คะแนนจากแฟนเพจ 30%
 7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทางสาขาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 8. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 9. สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก กฎ กติกาในการตัดสินหรือการให้คะแนน รวมทั้งการให้รางวัลตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. การออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบมาสคอตสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 2. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงภาพลักษณ์ของนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นคน Gen-Z ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดี
 3. มีองค์ประกอบที่สวยงาม ความจดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงาน 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ท่าน วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น.
 • ร่วมโหวดผลงาน ผ่าน Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 12.00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ผ่านกล่องข้อความ FB page : m.me/ThaiforCommunicationRMU
 • รายละเอียด : [คลิก]
 • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/


You must be logged in to post a comment.
Menu