[งานประกวด] ออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กติกาการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดเป็น นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุและเพศ สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน
 2. การออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ให้ทำการออกแบบในอิริยาบถต่างๆ ของสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 2 ภาพ คือ นักศึกษาหญิง 1 ภาพ นักศึกษาชาย 1 ภาพ ต้องนำ logo สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ใส่ลงไปในตัว MASCOT
 3. ส่งผลงานที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิตอล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ ai, esp ขนาด 1 หน้า A4 มี 2 ภาพ (ผู้หญิง ผู้ชาย) อยู่ใน A4 ทั้งหมด
 4. ส่งผลงาน พร้อมใบสมัคร 2 ทางคือ
  • ทาง Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ผ่านกล่องข้อความ
  • ทาง E-mail : thaiforcom56@gmail.com
 5. การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คัดเลือกเหลือไม่เกิน 10 ผลงาน และนำผลงานทั้งหมดขึ้น Facebook.com/สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : rmu เพื่อให้แฟนเพจได้มีส่วนร่วมในการตัดสิน
 6. การตัดสินจะนำคะแนนโหวดมารวมกับคะแนนจากคณะกรรมการคิดเป็น 70% คะแนนจากแฟนเพจ 30%
 7. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทางสาขาฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานรับทราบและไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
 8. การออกแบบสร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้ออกแบบ ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาตกแต่งและจะต้องไม่ซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่หรือเป็นที่รู้จักมาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อนหากมีผู้ทักท้วงหรือทราบว่าเป็นการลอกเลียนแบบการสมัครถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบหากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
 9. สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก กฎ กติกาในการตัดสินหรือการให้คะแนน รวมทั้งการให้รางวัลตามความเหมาะสม

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. การออกแบบตรงตามแนวคิดการออกแบบมาสคอตสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 2. ความคิดสร้างสรรค์สื่อถึงภาพลักษณ์ของนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ซึ่งเป็นคน Gen-Z ที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเองเพื่ออนาคตที่ดี
 3. มีองค์ประกอบที่สวยงาม ความจดจำง่ายและความเด่นชัดสามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกรูปแบบ ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงาน 15 มีนาคม – 15 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ท่าน วันที่ 20 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น.
 • ร่วมโหวดผลงาน ผ่าน Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย. 2562 เวลา 12.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวดวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 12.00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจำนวน 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook page สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร : RMU ผ่านกล่องข้อความ FB page : m.me/ThaiforCommunicationRMU
 • รายละเอียด : [คลิก]
 • ใบสมัคร : [คลิก]

แหล่งที่มา contestwar.com/

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu