[งานประกวด] แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Thailand Design Creator Competition” !!

ประชาสัมพันธ์

       บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ‘Thailand Design Creator Competition’ ชิงทุนการศึกษา โล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุน สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดเวทีการแสดงความสามารถด้านไอที ของเยาวชนไทย ให้ทุกประเทศได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลก
 2. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน, นิสิต, นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในโปรแกรม “Adobe Certified Associate World Championship 2018” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator
 4. เพื่อสร้างมาตรฐานด้านไอทีให้กับเยาวชน ด้วยใบประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ภายใต้ชื่อ “Adobe Certified Associate Certificate” เพิ่มเติมจากวุฒิบัตร หรือใบปริญญาบัตร

คุณสบัติผู้สมัคร

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign

โปรแกรการแข่งขัน

 • Adobe Photoshop
  • หมายเหตุ : ผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Photoshop, Illustrator, InDesign ใน Version CS6 และ/หรือ CC

ระยะเวลาการสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซด์

ขั้นตอนการสมัคร

 1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซด์
 2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้
  ชื่อบัญชี : บริษัท เออาร์ไอที จำกัด

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) สาขาเจริญนคร เลขที่บัญชี 024 – 2 – 64213 – 9
  • ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขาสาทร เลขที่บัญชี 038 – 2 – 81322 – 7
  • ธนาคารกรุงเทพ (ออมทรัพย์) สาขาคลองสาน เลขที่บัญชี 151 – 4 – 12144 – 9
 3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ 02 682-6355 หรืออีเมล์ chutinthorns@ar.co.th
 4. สถาบันการศึกษา และผู้สมัครต้องดำเนินการสมัคร และชำระค่าธรรมเนียมก่อนถึงวันแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด คือ ไม่เกิน 31 พฤษภาคม 2561

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ     
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่สหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
  • ทุนการศึกษา 5,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลลำดับที่ 4-10   
  • ทุนการศึกษา 2,000 บาท

หมายเหตุ : เงื่อนไขของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-682-6350 ต่อ 522 – 524
 • facebook : aritthailand
 • Line : @aritthailand

สมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu