[งานประกวด] แข่งขันแสดงความสามารถโปรแกรม Adobe “Thailand Design Creator Competition 2019” !!

ประชาสัมพันธ์

ARIT เชิญชวนเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ
 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้
กติกา
 1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign
 2. การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 3. การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที
ระยะการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซด์  www.aritedu.com/creator2019 เท่านั้น หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 – 524
รางวัลการแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe  Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
ติดต่อสอบถาม
 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 522
  • E-mail: chutinthorns@ar.co.th
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524
  • E-mail: achirayat@ar.co.th

แหล่งที่มา contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu