[งานประกวด] โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018 !!

ประชาสัมพันธ์

“บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ “โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018” หัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ : Smart Sport for Disabled” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร”

คุณสมบัติทีม

  1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ในสถานศึกษาเดียวกัน) จำนวน 3 คน
  2. ครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และต้องเป็นอาจารย์ผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาของนักเรียนทีมนั้นๆ

การนำเสนอ Proposal แนวคิดสิ่งประดิษฐ์

  1. นักเรียนจะต้องจัดทำ Proposal นาเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ / เทคโนโลยี ที่เกี่ยวกับด้านกีฬาสำหรับผู้พิการ (Smart Sport for Disabled) ที่เป็นความคิดสร้างสรรค์/เอกลักษณ์ ไม่คัดลอก-ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ส่งเอกสารเข้าร่วมโครงการที่ฝ่ายประสานงานโครงการฯ พร้อมวาดผัง (Block Diagram) การทำงานของสิ่งประดิษฐ์และคำอธิบาย (ตามแบบฟอร์ม Proposal ที่แนบในใบสมัคร
  2. หนึ่งโรงเรียน ส่ง Proposal นำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 ทีม (ทั้ง 2 ทีม ครูที่ปรึกษาเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้)
  3. จัดส่ง Proposal นำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561
  4. จัดส่ง Proposal (กรุณาสแกนเอกสารเป็น pdf) ส่งที่เฟสบุ๊คในอินบล็อก nat.tanon@live.com หรือ E-mail Nat.tanon@live.com และ หรือที่ google drive / web page ………….. (เลือกส่งในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
  5. ประกาศผลการคัดเลือก 60 ทีม เพื่อเข้าร่วมการอบรมฯ และรับมอบอุปกรณ์พร้อมเงินสนับสนุนการจัดทำโครงงานฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่เฟสบุ๊ค (พิมพ์ UBU BST Challenge)

ติดต่อสอบถาม

แหล่งที่มา contestwar.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu