[งานประกวด] GovTech Mission ชิงเงินรางวัลรวม 700,000 บาท

ประชาสัมพันธ์

หากคุณเป็น startups หรือคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าตัวเองมีไอเดียดีๆ และสามารถเสนอเป็นแนวทางการแก้ไขที่สามารถ เปลี่ยนแปลงประเทศได้ แต่ยังไม่มีเครือข่ายหรือโอกาสที่จะเข้าถึงภาครัฐ โอกาสนั้นมาถึงแล้ว!!

ส่งไอเดีย และมาเข้าร่วม GovTech Mission (Government Technology Mission) ในครั้งนี้กับ FIT (สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจระดับชาติที่ต้องการจะแก้ปัญหาและหาทางออกโดยหวังที่จะนำเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนางานบริการของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้น นำไอเดียของท่านมาเข้าร่วมโครงการเพื่อมาพัฒนาและปรับใช้ให้เกิดขึ้นจริง

โครงการนี้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบริการสาธารณะของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยในรอบการแข่งขัน ที่จะเกิดขี้นในวันที่ 19 – 27 มกราคมนี้ ขอเชิญร่วมเสนอไอเดียที่มุ่งเน้นไปที่ด้านการศึกษา (EdTech) และด้านสาธารณสุข (HealthTech) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ ได้สะดวกยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา

โดยทุกแนวทางการแก้ไขในภารกิจครั้งนี้ (solutions) มีโอกาสได้รับการคัดเลือกและนำไปพัฒนา เพื่อเสนอเป็นนโยบายระดับประเทศในอนาคต

ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับคำแนะนำและฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ จากทั้ง นักลงทุน ตัวแทนจากองค์กรด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขระดับประเทศ และ ผู้มีความรู้ จากหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงโอกาสที่จะได้ร่วมลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสำรวจปัญหาและรับการสนับสนุน ทั้งด้านการเงิน ด้านข้อมูลระดับมหภาค และด้านเครือข่าย กับหลายภาคส่วนของภาครัฐ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงระบบการทำงานของภาครัฐและพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาทำงานในระดับมหภาค ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงในการต่อยอดธุรกิจและพัฒนาความรู้เพื่อที่จะพร้อมเป็นรากฐาน (foundational platform) ของประเทศในอนาคต

หัวข้อการประกวด

Education ด้านการศึกษา

 • เราจำเป็นต้องพัฒนาให้ระบบการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั่วถึงและเท่าเทียมกันในทุกๆพื้นที่ เพื่อที่จะสามารถสร้างบุคลากรที่พร้อมพัฒนาชาติและสนับสนุนเศรษฐกิจที่ดีในอนาคต

Public Health ด้านสาธารณสุข

 • เราต้องการช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาสุขภาพและสิทธิต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย และเท่าเทียม รวมถึงมาตรฐานและประสิทธิภาพของการรักษาที่ทันสมัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันเวลาในการร่วมกิจกรรม

 • 2 พ.ย. 61 – 8 ม.ค. 62 : เปิดรับสมัคร
 • 11 ม.ค. 62 : ประกาศทีมเข้าร่วมโครงการ
 • 19 – 20 ม.ค. 62 : Talent Acceleration day
 • 26 – 27 ม.ค. 62 : Pitching day
 • 4 – 8 ก.พ. 62 : Bootcamp/ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จริง
 • ภายในปี 2562 : ลงมือทำงานร่วมกับรัฐบาลและภาครัฐ เพื่อยกระดับประเทศไทย

รางวัล

 • อันดับ 1 ของแต่ละหัวข้อ : 200,000 บาท
 • อันดับ 2 ของแต่ละหัวข้อ : 100,000 บาท
 • อันดับ 3 ของแต่ละหัวข้อ : 50,000 บาท

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ได้เข้าร่วม Bootcamp เพื่อพัฒนาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชา ได้ลงสำรวจพื้นที่จริงเช่น โรงเรียนต่างๆ 
  และโรงพยาบาลกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อได้เห็นถึงปัญหาอย่างชัดเจนและพร้อมที่จะนำมาพัฒนาต่อ
 • โอกาสที่ได้ร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญและภาครัฐเพื่อช่วยพัฒนา นโยบายระดับประเทศที่จะยกระดับชีวิตของทุกๆ คน
 • มีเงินสนับสนุนค่าเดินทางให้สำหรับทีมที่มาจากต่างจังหวัดตามระยะทาง

ลงทะเบียน และดูข้อมูลโดยละเอียด : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา govtechmission.com/

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu