[งานประกวด] WE POWER ROAD SAFETY – Digital Creator

ประชาสัมพันธ์

บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้นำด้านนวัตกรรมด้านพลังงาน เชิญ นักออกแบบ นักพัฒนา นิสิต นักศึกษา สตาร์ทอัพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการตระหนักรู้เรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ผ่านสื่อดิจิทัล Gamification/Animation/e-Learning ชิงรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมมือพัฒนาสื่อดิจิทัล กับ เชลล์ต่อไปในอนาคต

หัวข้อ : “การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย “

ผลงานที่เปิดรับสมัคร (ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบรายบุคคลและรายทีม )

 • Gamification
 • Animation
 • e-Learning

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักพัฒนาซอฟท์แวร์ นักออกแบบ
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ
 • บุคคลทั่วไป

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย
 2. โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงการที่สร้างสรรค์เอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใด
 3. ในกรณีได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ผู้เข้าประกวดจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp เป็นระยะเวลา 2 วัน (สัปดาห์ที่ 3 ของมีนาคม ประมาณวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2562)
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้สมัครติดตามข่าวสารของโครงการและวันรับสมัครได้ตั้งแต่ 8 มกราคม 2562 เป็นต้นไปทาง Facebook ของโครงการ

รายละเอียดของการส่งผลงานและขั้นตอนการแข่งขันมีดังนี้

 1. ผู้สมัครส่งไอเดียและคอนเซ็ปท์ผ่านทางช่องทางลงทะเบียนออนไลน์ในรูปแบบ PDF File โดยระบุ ประเภทของชิ้นงานที่ต้องการพัฒนา/คอนเซ็ปท์ของคอนเทนต์ที่ต้องการพัฒนาหรือเนื้อเรื่องย่อ/รายละเอียดของทีมงาน/ตัวอย่างหรือต้นแบบของชิ้นงานที่ต้องการพัฒนา/ตัวอย่างงานที่เคยพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องส่งไอเดียและคอนเซ็ปท์ภายในวันที่ 6 มี.ค 2562
 2. คณะกรรมการจะพิจารณาจากไอเดีย/คอนเซ็ปท์/เนื้อเรื่องย่อ รวมถึงชิ้นงานอ้างอิงและคัดเลือกผู้เข้ารอบทั้งหมด 8 ทีม โดยแต่ละทีมจะได้รางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาทและได้มาเข้าร่วม Road Safety Bootcamp เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการพัฒนาคอนเทนต์อย่างเต็มรูปแบบ
 3. ผู้เข้ารอบจะมีเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ในการพัฒนาชิ้นงานจริงและนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการคัดเลือกโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 50,000 บาท และ รองชนะเลิศ 30,000 บาท
 4. ผลงานของผู้ชนะจะถูกนำไปทดลองใช้ในโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่อง Road Safety และมีโอกาสที่จะได้ร่วมพัฒนาสื่อและคอนเทนต์อื่นๆ กับบริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด ต่อไป
 5. ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้สร้างสรรค์ โดยผู้สร้างสรรค์ยินดีที่จะให้บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำผลงานไปเผยแพร่เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่อง Road Safety ต่อไป

กำหนดการ

 • 8 มกราคม – 6 มีนาคม 2562 ช่วงเวลาการรับสมัคร
 • 11 มีนาคม 2562 ประการผลผู้เข้ารอบสุดท้ายประมาณ
 • 18 – 19 มีนาคม 2562 กิจกรรม Road Safety Bootcamp
 • 30 เมษายน 2562 ส่งผลงานที่จัดทำเสร็จสิ้น
 • 6 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลผู้ชนะ

สมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา wepowerroadsafety.com

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu