[งานสัมนาฟรี] สัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ : อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม อาชีพนักออกแบบเกม และอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาประชาพิเคราะห์นำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นการจัดทำมาตรฐานอาชีพ : อาชีพนักพัฒนาโปรแกรมเกม (Game Programmer) อาชีพนักออกแบบเกม (Game Designer) และอาชีพนักออกแบบศิลปะเกม (Game Artist)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาแอนิเมชัน ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาแอนิเมชัน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศและระดับสากล

จึงต้องการเรียนเชิญองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สมาชิกสมาคม สมาพันธ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน 
เข้าร่วมการสัมมนาฯ

วันเวลาและสถานที่จัดงาน

  • ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
  • เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ : 089-889-7109
  • LIND ID : oat115

ลงทะเบียน (ฟรี) : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา Thai Game Software Industry Association

, , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu