งานดี งานฟรี สำหรับนักศึกษาและบุคคลภายนอก มีที่นั่งจำกัด กับงานสัมนา บรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing your team workflow” โดย คุณพรรษวุฒิ เคหสุขเจริญ วิทยากรพิเศษ Game Develop จากบริษัท Loom Network Inc. er (หนึ่งในทีมผู้พัฒนาเกม Trading Card ชื่อ “Relentless”) 

การอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและคณาจารย์ภายใต้โครงการ Young Game Development Program (YGDP) หัวข้ออบรม Designing your team workflow 

  1. ออกแบบวิธีการทำงานของทีม
  2. การวางโครงสร้างโค้ตในโปรเจค ให้ทุกคนสามารถทำงานพร้อมกัน (parallel) ได้โดยไม่ต้องรองาน (zero waiting time)
  3. ออกแบบวิธีการทำงานสำหรับการทำงานแบบ 100% Remote working
  4. ประสบการณ์การพัฒนาเกม

กำหนดการ

  • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 -12.00 น.
  • ณ ห้อง A3-301 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

สนใจ

  • ลงชื่อสำรองที่นั่งก่อนเต็ม (มีที่นั่งจำนวนจำกัด) ภายในวันพุธที่ 31 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ที่นี่ : [คลิก]

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career


You must be logged in to post a comment.
Menu