งานสำหรับคน IT กับ Source Code Management with Git มารู้จักและหัดใช้ Git กันเถอะ !!

ประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันการพัฒนา software นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้งาน Version Control สำหรับการจัดการ version ต่าง ๆ ของ source code, ไฟล์ต่าง ๆ รวมไปจนถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับการใช้งาน Version Control และเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา software
โดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงมากสำหรับ Version Control ก็คือ Git ซึ่งเป็นที่มาของ course นี้ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Git เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการลงมือทำจาก workshop ต่าง ๆ อย่างเข้มข้น

ใครบ้างที่ควรเข้าร่วม

 • Programmer/Developer
 • System analysis
 • Tester
 • Project manager
 • และผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา software

สิ่งที่คุณจะได้รับ

 • ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ Git
 • สามารถนำ Git ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ได้ลงมือทำจริง จาก workshop ต่าง ๆ

วันเวลาและสถานที่ในการจัดงาน

 • 19-20 กุมภาพันธ์ 2561
 • 09.00น. – 17.00น.
 • Skulthai Surawong Tower ชั้น 8

เพิ่มเติม

แหล่งที่มา techstarthailand.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu