[งานอบรม] การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์

Software Testing Boot Camp : Foundation level หรืองานอบรม การทดสอบซอฟต์แวร์ระดับสากลสำหรับระดับพื้นฐาน เปิดรับสมัครคนเข้าร่วมแล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 1. อายุ 21 – 35 ปี
 2. จบปริญญาตรี/ โท ไม่เกิน 3 ปี
 3. สาขาที่รับสมัคร
  • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ และสถานที่ในการจัดงาน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 4 พฤศจิกายน 2019
 • อบรมวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2019
 • ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

แหล่งที่มา Thai Game Industry Career

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️

Menu