[งานแข่งขัน] มาสร้างหุ่นยนต์ปะทะกันกับงาน Battle Robot Warrior !!

ประชาสัมพันธ์

      “วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการการแข่งขัน” Battle Robot Warrior” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ”

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของในด้านความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในการประดิษฐ์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ แก่ผู้เข้าแข่งขัน
 3. เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงความมีน้ำใจนักกีฬา

กำหนดการ

 • ประกาศรับสมัครการแข่งขัน “Battle Robot Warrior” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2561
 • วันที่ 3 กันยายน 2561 ประชุมและชี้แจงรายละเอียด ตอบข้อซักถามการแข่งขันแก่ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขัน ณ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
 • วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 จัดการแข่งขัน “Battle Robot Warrior”

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • ส่งแบบตอบรับมาทางโทรสารหมายเลข 02-3192710-1
 • หรือ Email:nuch.eit@gmail.com

รางวัลการแข่งขัน

ผู้ได้รับรางวัล จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ โดยมีรางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ มี 1 รางวัล เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนุช นิกรกิจ โทร 02-184-4600-9 ต่อ 500
 • รายละเอียด : [คลิ๊ก]
 • กำหนดการ และใบสมัคร : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com/

, , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu