[งานแข่งขัน] แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “MOS Olympic Thailand competition 2019”

ประชาสัมพันธ์

       ARIT เชิญชวนเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office โครงการ “MOS Olympic Thailand competition  2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ
 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน MOS Olympic Thailand  Competition  ปี 2018 หรือเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Worldwide Competition ไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
 3. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
โปรแกรมการแข่งขัน

ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม ได้แก่

 1. โปรแกรม Microsoft Word 2016
 2. โปรแกรม Microsoft Excel 2016
 3. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016
ระยะเวลารับสมัคร 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 • ผ่านเว็บไซด์เออาร์ไอที  www.aritedu.com/olympic2019
 • หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 – 524
รางวัลการแข่งขัน
 • รางวัลชนะเลิศ
  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สหรัฐอเมริกา
  • การเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน และการศึกษาดูงาน
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • เงินรางวัลคนละ 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • เงินรางวัลคนละ 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
  • ของรางวัลจากผู้สนับสนุน
ติดต่อสอบถาม
 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 522
  • E-mail: chutinthorns@ar.co.th
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ
  • โทร. 02-682-6350-4 ต่อ 524
  • E-mail: achirayat@ar.co.th

แหล่งที่มา contestwar.com

, , , , ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu