[งานแข่งขัน] แข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 “Thailand Business Simulation Game Contest 2019”

ประชาสัมพันธ์

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 “Thailand Business Simulation Game Contest 2019” ชิงวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

รูปแบบกิจกรรม 

 • เป็นลักษณะการแข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการทางธุรกิจและบริหารทรัพยากรภายในองค์กร 
 • แข่งขันบอร์ดเกมระดับประเทศแบบทีม ทีมละ 2 คน (1 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา สามารถส่งทีมเข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • TYPE A ระดับมัธยมศึกษา นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่าของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ
 • TYPE B ระดับอุดมศึกษา นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 -4 จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกแห่งทั่วประเทศ

เกมที่ใช้ในการแข่งขัน

 • “GIZMOS” เป็นบอร์ดเกมประเภทบริหารจัดการทรัพยากร (Resource Management) และการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผลตอบแทนแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Reaction Techniques)

Theme ของบอร์ดเกม

 • เกมนี้จะให้ผู้เล่นรับบทบาทเป็นนักคิด นักประดิษฐ์สิ่งของทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ให้เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation) ประเภทต่างๆ โดยการเอาพลังงานที่มีอยู่อย่างจำกัดมาสะสมและผสานกลไกมหัศจรรย์จากความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนั่นหมายถึงชัยชนะสำหรับนักคิด นักประดิษฐ์มือทองในปีนี้

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ -18 กุมภาพันธ์ 2562 (ภายหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วประมาณ 1-2 วัน ผู้จัดงานจะจัดส่งหนังสือเชิญทางโรงเรียนหรือทางสถาบันการศึกษา ผ่านทางเมลล์ที่สมัครเข้ามา)
 • แข่งขันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

รางวัลแข่งขัน

 • ระดับมัธยมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
  • รางวัลอันดับ 3 2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
 • ระดับอุดมศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมโล่ ใบประกาศนียบัตร ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร ของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
  • รางวัลอันดับ 3 2,500  บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัลจากทางร้านบอร์ดเกมและสปอนเซอร์
 • สำหรับอันดับอื่นๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 086-374-9626
 • rawich@tni.ac.th
 • รายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ : [คลิ๊ก]

แหล่งที่มา http://contestwar.com

, ,

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu