[งานแข่งขัน] แข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round)

ประชาสัมพันธ์

สมาคมอีโอ ประเทศไทย (Entrepreneur Organization : EO Thailand) ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโท สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 (National Round) ชิงเงินทุนสนับสนุน พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก

วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน GSEA ในประเทศไทย

 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการได้นําเสนอความสําเร็จของธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างผลกําไร มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดําเนินการภายใต้จรรยาบรรณที่ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. จะต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือโท ระหว่างปีการศึกษา 2562-2563 โดยมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยสามารถรองรับ และลงทะเบียนเรียนในช่วงเวลาที่สมัคร
 2. จะต้องเป็นเจ้าของผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นของ บริษัท และเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินงาน
 3. บริษัทของนักศึกษาจะต้องอยู่ในธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือนติดต่อกันและธุรกิจจะต้องเป็นธุรกิจที่แสวงหาผลกำไร
 4. ธุรกิจนั้นจะต้องรายได้อย่างน้อย 500 ดอลลาร์สหรัฐ (1,7000 บาท) หรือ ได้รับเงินลงทุนไม่ตำกว่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (33,000 บาท)

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครช่องทางออนไลน์ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 23.00 น.
 • สมัครช่องทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

รางวัลการแข่งขัน

 • เงินรางวัลการแข่งขันรอบ National Round
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 50,000 บาท พร้อม EO Business Mentoring program และ English training for business presentation เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับโลก ที่สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน พ.ศ. 2563
  • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 20,000 บาท พร้อม EO Business Mentoring program และ English training for business presentation เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับ Asia Pacific ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 • เงินรางวัลการแข่งขันรอบ Global Round
  • รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 750,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 300,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินทุนสนับสนุน 150,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณภูวิช บวรดิฐกุลนาถ (GSEA Thailand Manager)
 • โทร : 088-2516053
 • E-mail : GSEAThailand@gmail.com
 • สมัคร : [สมัคร]

แหล่งที่มา contestwar.com

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu