[งามสัมนา] Business Simulation Gamification Workshop ฟรี !!

ประชาสัมพันธ์

พบกับงานเปิดตัวเกมสอนแนวคิดธุรกิจ แบบ Startup และ Digital Marketing ผ่านฝีมือ Game Developer คนไทย และต่างประเทศ กับเกม Playing Lean 2 : จำลองแนวคิดธุรกิจ startup แบบ Lean ทุกทีม ต้องแข่งกันใช้ Unfair Advantage ของธุรกิจ และกลยุทธิ์ที่แตกต่างในการเอาชนะคู่แข่ง ด้วยทรัพยากรที่แตกต่างและจำกัด

Marketplace : เรียนรู้แนวคิดการทำ Digital Marketing ในยุค 2019 ผ่าน Content, Influencer, และ Channel ที่เหมาะสมกับลูกค้าที่ใช่ ทุกทีมจะต้องวางกลยุทธิเพื่อช่วงชิงลูกค้าบนการแข่งกันทาง digital ที่ดุเดือด ผ่านกลยุทธิต่างๆ

มาร่วมเล่นเกมธุรกิจ ที่พัฒนาความสามารถในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • Innovative & startup thinking คิดอย่างเป็นนวัตกรรมแบบ startup
  • Strategic thinking & planning คิดอย่างมีกลยุทธิ์
  • Creative Decision & Problem solving การแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์
  • Team-Decision การตัดสินใจเป็นทีม

เล่นฟรี! สำหรับ

  • Educator : อ. ที่สอนระดับมหาวิทยาลัย
  • HRM / HRD : องค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรด้าน Innovation / Digital

วันเวลา และสถานที่

  • ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2019
  • เวลา 13:00 – 18:30
  • ณ True Digital Park สยามซอย 3

ปล. จำกัดเพียงรอบละ 24 ท่าน เท่านั้น

ลงทะเบียน : [คลิก]

,

บทความที่เกี่ยวข้อง

Menu