[นิทรรศการ] GAME ICT SU Thesis Exhibition 2018 งานแสดงเกมของเด็นสายเกมรุ่นใหม่ !!

ประชาสัมพันธ์

       “GAME ICT SU Thesis Exhibition 2018 งานนิทรรศการแสดงผลงานจุลนิพนธ์ที่ทำให้คุณได้พบกับมุมมองในการออกแบบและพัฒนาเกมผ่านผลงานเกม 9 ผลงานจากนักศึกษา เอกการออกแบบเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร”

ผลงานเกม 8 เกมจากนักศึกษา เอกการออกแบบเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ตั้งใจพัฒนาผลงานกันมาตลอดระยะเวลา 8 เดือน

 • เกม SKYDIAN
 • เกม THE ADVENTURE OF JELLIES
 • เกม OSMO
 • เกม ARC DEFENDER
 • เกม MALI STORY
 • เกม SOME ONE’S
 • เกม THE REVIVAL
 • เกม THE LAST BIRTHDAY

วันเวลาในการจัดงาน

 • 30-31 พฤษภาคม 2561
 • ตั้งแต่เวลา 10:30 – 18:00 น.
 • ณ. ชั้น 8 TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

แหล่งที่มา Game Ictsu Exhibition

บทความที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง 🙇‍♂️
Menu